จิมรันนิ่ง

Thep Sadet Cross County Run 2023

วันที่26 พฤศจิกายน 2566 (อาทิตย์)
สถานที่ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระยะ21 / 10 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์093-131-9393
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://race.thai.run/thepsadetcrosscountryrun2023
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org