จิมรันนิ่ง

CMU - Chiang Mai Marathon 2023

วันที่26 พฤศจิกายน 2566 (อาทิตย์)
สถานที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะ42.195 / 21.1 / 10.5 / 5.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
เว็บhttps://www.cmu-marathon.com/
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org