จิมรันนิ่ง

ChiangKhong Ultra Marathon 2023#5

วันที่25 พฤศจิกายน 2566 (เสาร์)
สถานที่ บริเวณลานเสาธง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)
ระยะ104
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOElOQNBXeO68rTRFbHVNPZ8FU5ZKOpqM206c3pk5Xco5Aag/closedform
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org