จิมรันนิ่ง

อุดรธานีมาราธอน

วันที่3 กุมภาพันธ์ 2556 (อาทิตย์)
สถานที่ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี
ระยะ10.5 / 42.195
ผู้จัดเครือข่ายสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ติดต่อ08-2974-8755,08-1708-4537
เว็บ
หมายเหตุ
รายการวิ่งนี้ จิมแทรเวล อาสาพาไปวิ่ง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org