จิมรันนิ่ง

แพะป่าเหียงเทรล 2560

วันที่2 มกราคม 2560 (จันทร์)
สถานที่แพะป่าเหียง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ระยะ30 / 11
ผู้จัด
ติดต่อ089-1319210
เว็บ
หมายเหตุ
ระยะ 11 กิโลเมตร 450 บาท (11 kilometres Entry Fee THB 450)
ระยะ 11 กิโลเมตร ค่าวิ่ง ค่าส่ง Race Pack ทางไปรษณีย์ 500 บาท (11 kilometres Entry Fee Sending Race Pack via Post (in Thailand only) THB 500)
ระยะ 30 กิโลเมตร (มีเสื้อ Finisher) 1,100 บาท (30 kilometres (Finisher T-Shirt) Entry Fee THB 1,100)
ระยะ 30 กิโลเมตร (มีเสื้อ Finisher) ค่าวิ่ง ค่าส่ง Race Pack ทางไปรษณีย์ 1,150 บาท (30 kilometres (Finisher T-Shirt) Entry Fee Sending Race Pack via Post (in Thailand only) THB 1,150)

การโอนเงินค่าสมัคร
กรุณาโอนค่าสมัครตามระยะทางที่คุณเลือก เข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี: น.ส. ขจรพร กิตติโสภณ และ นาย นิคม ต้องใจ
เลขที่บัญชี: 015 66633 2
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
กรุณาโอนเงินค่าสมัครหลังจากได้รับอีเมล์ยืนยัน ภายใน วัน  โดยแนบ หลักฐานการโอนเงินมาที่ PPH.Trail@gmail.com 
Please transfer money according to your selection above to the following account.
Bank: Kasikorn BANK
Account Name: Kajohnporn Kittisobhone and Nikom Tongjai
Account Number: 015 66633 2
Account Type: Saving Account
Please transfer within days after receiving "Confirmation Letter" from us.

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 
อีเมล์: PPH.Trail@gmail.com 
เฟซบุ้ค PPHT: http://m.me/PPHTrail 
โทรศัพท์: 089-1319210 (นิคม) 085-6826909 (เจ) 

Any inquiries, please contact PPHT Admin, 
Email: PPH.Trail@gmail.com 
PPHT FB Page: http://m.me/PPHTrail 
Tel: +66-85-682-6909 (Jay)
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org