จิมรันนิ่ง

"วิ่งต้านเหล้า" นายขนมต้มซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2018

วันที่18 มีนาคม 2561 (อาทิตย์)
สถานที่อนุสาวรีย์นายขนมต้ม บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
ระยะ25 / 12 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ
เว็บ
หมายเหตุ
ประเภทการแข่งขัน
1. ซุปเปอร์มินิมาราธอน 25 กิโลเมตร (รางวัลอันดับ 1-7 ทุกกลุ่มอายุ)
   ชาย. อายุไม่เกิน 29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70 ปีขึ้นไป
   หญิง. อายุไม่เกิน 29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

2. ซุปเปอร์มินิมาราธอน 12 กิโลเมตร (ราวัล 1-7 ทุกกลุ่มอายุ)
   ชาย. อายุไม่เกิน 15 ปี 16-29 ปี 30-39 ปี/ 40-49 ปี 50-59 ปี 60-69 ปี 70 ปีขึ้นไป
   หญิง. อายุไม่เกิน 15 ปี 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

3. ฟันรัน กิโลเมตร (ราวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ)
   ชาย. อายุไม่เกิน 12 ปี 13-18 ปี 19-39 ปี 40-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
หญิง.อายุไม่เกิน 12 ปี / 13-18 ปี / 19-39 ปี / 40-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org