จิมรันนิ่ง

เที่ยวไปวิ่งไป Like A Local อ.ภูซาง จ. พะเยา

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2562 (อาทิตย์)
สถานที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ระยะ11
ผู้จัด
ติดต่อ09-2245-4595
เว็บ
หมายเหตุ
ค่าสมัคร มี Packages ดังนี้

 Package ทัวร์เที่ยว วิ่ง 

ช่วงเวลาทัวร์เที่ยว วิ่ง วันที่ 15 18 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคน  รับเพียง  100 ท่านเท่านั้น
ค่าสมัคร คนละ 6,850 บาท
ราคานี้รวมค่ารถบัส VIPปรับอากาศไปกลับ กรุงเทพ พะเยา ค่าที่พัก ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าสมัครวิ่ง เสื้อวิ่ง ทีมไกด์นำวิ่งไปเที่ยวตามจุดต่างๆ ของที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย (ผ้าพันคอ ฝ้ายทอมือ ของชุมชน) 1ผืน ของว่างและค่าอาหารรวม มื้อ และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

*** สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต Krungsri Credit Card รับ Gift Voucher 300 บาท

Package  สมัครร่วมกิจกรรมวิ่ง 
ร่วมกิจกรรมวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคน  รับเพียง  200 ท่านเท่านั้น
ค่าสมัคร คนละ 900 บาท

ราคานี้รวมค่าสมัครวิ่ง ค่าอาหาร มื้อในวันจัดกิจกรรม เสื้อวิ่ง ทีมไกด์นำวิ่งไปเที่ยวตามจุดต่างๆ ของที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย (ผ้าพันคอ ฝ้ายทอมือ ของชุมชน) 1ผืน และสามารถเข้าชมการแสดงพื้นบ้านในช่วงค่ำได้

*** มีสิทธิพิเศษ ส่วนลดราคาตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้ที่เดินทางไปเองโดยสายการบินนกแอร์

  
6.ชื่อผู้จัดงาน 
บริษัทเวเคลิสต้าร์ จำกัด ร่วมกับบริษัทไทยดอทรัน จำกัด

7.เปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันนี้ 31 มกราคม 2562
ที่ https://race.thai.run/like-a-local

8.รูปเส้นทางวิ่ง ตามไฟล์ภาพ

    
งานนี้ เราขออนุญาตไม่แจกเหรียญรางวัล กับผู้ที่วิ่งจบ แต่จะมอบเป็นของที่ระลึกจากชุมชน แก่นักวิ่งทุกท่าน ซึ่งเป็นผ้าพันคอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอภูซาง เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

9.เพจ www.facebook.com/TravelAndRunLikeALocal/

เบอร์ติดต่อสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 09-2245-4595, 08-1613-2552, 08-5123-3838


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org