จิมรันนิ่ง

สพป.ขอนแก่น เขต 1 มินิมาราธอนเพื่อน้องครั้งที่1

วันที่17 มีนาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
ติดต่อ0813928428
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org