จิมรันนิ่ง

วิ่งปองดอง โรงเรียนบ้านโฮ่งมินิมาราธอนรีไซเคิล ครั้งที่2

วันที่16 มิถุนายน 2562 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระยะ10.5 / 4.5
ผู้จัด
ติดต่อ081-9518853
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org