จิมรันนิ่ง

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13

วันที่10 พฤศจิกายน 2562 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ระยะ10.4 / 5 / 3
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เว็บhttp://edu.kps.ku.ac.th/run2019/
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org