จิมรันนิ่ง

KPRU MAESOT Haft Marathon

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ระยะ21 / 10.5 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์097-550-5264 081-442-5487 055-801661 ต่อ 8072
เว็บhttps://www.kpru.ac.th/maesot-marathon/
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org