จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่ง วันพระราชทานนาม " ราชภัฏ " มินิมาราธอน ๒๐๒๐

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ระยะ14 / 5 / 3
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://www.pcru.ac.th/run2020/
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org