จิมรันนิ่ง

เทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่น มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2

วันที่1 พฤศจิกายน 2563 (อาทิตย์)
สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระยะ11 / 5.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์ 043-283700 ต่อ 0
เว็บhttps://run.kkc.rmuti.ac.th
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org