จิมรันนิ่ง

กาแฟมาราธอน Friendly Run วิ่งให้หายคิดถึง 2020

วันที่18 ตุลาคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน
ระยะ400 - 10K
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์085-3030714,081-9513706
เฟซบุ๊ก
เว็บ
หมายเหตุ
รูปแบบการแข่งขัน
1.การแข่งขันครั้งนี้เน้นรูปแบบการแข่งขันแบบทีม โดยผู้ร่วมการแข่งขันจะต้องอยู่ในสังกัดชมรมหรือทีมหรือกลุ่มวิ่งที่รวมตัวกัน
2.การแข่งขันทั้งหมดมี 13 รายการ(โดยทุกรายการใช้ลู่วิ่งในการแข่งขัน)
1) รายการแข่งขันวิ่ง 10,000เมตร ชาย/หญิง
2) รายการแข่งขันวิ่ง 5,000เมตร ชาย/หญิง
3) รายการแข่งขันวิ่ง 3,000เมตร ชาย/หญิง
4) รายการแข่งขันวิ่ง 1,600เมตร ชาย/หญิง
5) รายการแข่งขันวิ่ง 800เมตร ชาย/หญิง
6) รายการแข่งขันวิ่ง 400เมตร ชาย/หญิง
7) รายการแข่งขันวิ่ง 400เมตร ชายรุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก.
8) รายการแข่งขันวิ่ง 400เมตร หญิงรุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก.
9) รายการแข่งขันวิ่ง 4x1200เมตร ชาย คน /หญิง คน
10) รายการแข่งขันวิ่ง 4x800เมตร ชาย คน /หญิง คน
11) รายการแข่งขันวิ่ง 4x400เมตร ชาย คน /หญิง คน
12) รายการแข่งขันวิ่ง 4x200เมตร ชาย คน /หญิง คน
13) รายการแข่งขันวิ่ง 4x100เมตร ชาย คน /หญิง คน
14) รายการสุดท้าย รายการแข่งขันวิ่ง 4x400เมตร ทีมรวมดาวชายหญิง
3.นักวิ่งมีสิทธ์แข่งขันได้คนละ รายการ
4.ค่าสมัครร่วมกิจกรรมคนละ 200 บาท โดยสมัครผ่านประธานหรือหัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่ม โดยรวบรวมรายชื่อและจ่ายค่าสมัครไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2563 สามารถชำระค่าสมัครได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 4012582183 นายปรเมศวร์ ประวังหรือที่ร้านกาแฟมาราธอน จังหวัดลำพูน
⏳เปิดรับสมัคร
Now.
📍 #ช่องทางการสมัคร
https://docs.google.com/…/1SZqehJedE4V_seyMz-pTf_…/viewform…
☎️ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดกิจกรรม​FRIENDLY​RUN​BY​กาแฟ​มาราธอน​แอดมินเพจ👇👇
📞085-3030714,081-9513706(ต่อ)
📞089-9549586​(หญิง)
☎️ ที่มา:
Official Facebook กาแฟมาราธอน
www.facebook.com/กาแฟมาราธอน-667063833464007/


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org