จิมรันนิ่ง

Jungle Rush 5 ผจญไพร 2020

วันที่18 ตุลาคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก (อ่างเก็บน้ำห้วยก้า-วัดดอยจอมแจ้ง) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ระยะเทรล 12 / ทวิกีฬา (12,12)
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
สมัครออนไลน์https://forms.gle/y63RF1CeUsMs56Ad6
เว็บhttps://www.facebook.com/events/810983582771933/
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org