จิมรันนิ่ง

รักบ้านเกิด หนองแฝก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่10 มกราคม 2564 (อาทิตย์)
เลื่อน
สถานที่วัดหนองแฝก ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
ระยะ25 / 15 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์064-1961542
ไลน์k-running
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/1CEN6Y0O9xNvBwCHw8QWC41-IM9PFHD3WK-v7rHIZqcg/viewform?edit_requested=true
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org