จิมรันนิ่ง

พระธาตุขิงแกงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

วันที่27 กุมภาพันธ์ 2564 (เสาร์)
สถานที่วัดพระธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
ระยะ12 / 4
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://race.thai.run/pathatkingkang
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org