จิมรันนิ่ง

กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ ต.จ.ว.

JB0000266
(122.154.75.2)
เอี้ยง
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:15 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:16 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
กระทู้นี้ถูกใจ Treeyut1234
หน้า
.
1
.
1
(122.154.75.2)
พี่ทยา
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:16 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:17 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
2
(122.154.75.2)
เยาว์ลักษณ์
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:17
3
(122.154.75.2)
น้องโก๋ ชุมแพ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:18 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:18 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
4
(122.154.75.2)
เล็ก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:18 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:19 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
5
(122.154.75.2)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:20
6
(122.154.75.2)
กิ๊ก แพร่
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:20
7
(122.154.75.2)
นานมาแร๊ะ ป้าติ๊ก สนามไหนจำได้ปะ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:22
8
(122.154.75.2)
ป้านก ก็มา
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:23
9
(122.154.75.2)
เลิกวิ่งไปแร๊ะ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:24
10
(122.154.75.2)
ลาโลกไปหนึ่งละ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:25
11
(122.154.75.2)
ญ.เตือน ก็มา
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:25 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:27 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
12
(122.154.75.2)
อาแป๊ะก็ไม่วิ่งเสียใจวิ่งแพ้ประธานจ้ำ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:28
13
(122.154.75.2)
อ๋อย / แมวเหมียว
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:29 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:30 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
14
(122.154.75.2)
ป้านก/ป้าติ๊ก/ป้าอิ๊ด
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:31
15
(122.154.75.2)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:32
16
(122.154.75.2)
ป้าอ้อย
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:33
17
(122.154.75.2)
แนวหน้าสมัยโน้นๆๆๆ เฮียไช้
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:34
18
(122.154.75.2)
อัญมณี
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:35
19
(122.154.75.2)
เฮียสมรัก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:36
20
(122.154.75.2)
เฮียจุ้ย สมอทอง
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:37
21
(122.154.75.2)
งามแต๊ๆๆคุณเนเน่
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:38
22
(122.154.75.2)
นก ตะลอน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:39 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:40 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
23
(122.154.75.2)
เฮียโก๊ะ วินเนอร์รัน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:41
24
(122.154.75.2)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:42
25
(122.154.75.2)
เทพมาราธอน/แขก สวนลุม
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:42 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:43 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
26
(122.154.75.2)
นวียา/ศักดิ์ชัย
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:43 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:44 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
27
(122.154.75.2)
คุณสรยุทธ์/เฮียกวง
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:45 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ส.ค. 59 11:46 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
ความเห็นนี้ถูกใจ Treeyut1234
28
(122.154.75.2)
ต้อย/ตุ๋ย/แฝดอันตรายทุกฝีก้าว
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:48
29
(122.154.75.2)
ตั้ว
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:50
30
(122.154.75.2)
แต้จิ๋ว
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
17 ส.ค. 59 11:51
หน้า
.
1
.
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org