จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน มิถุนายน 2564

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
5 SAMUI MONKEYs Trail 2021 160/100/60/38/26/10 อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6 ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2021 5/10/21/42 ลากูน่า จ.ภูเก็ต
6 คุณทองโบราณโรตารีมาราธอน ครั้งที่ 5 ปี 2021 42 / 21 / 10 / 4.8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
6 ผาตั้ง เทรล 2021 20 / 10 / 5 ดอยผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
6 HIN POENG TRAIL 2021 50 / 25 / 10 / 5 แก่งหินเพิง @อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
6 Laem Sak Run Krabi 2021 5 โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ เทศบาล แหลมสัก อ่าวลึกใต้ กระบี่
6 Mac Off Road Half Marathon 2021 21 / 10 / 5 สนาม MAC สระบุรี อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี
12 Supersports Laguna Phuket Marathon 2021 10.5 / 5 / 2 ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)
13 Supersports Laguna Phuket Marathon 2021 42.195 / 21.1 ลากูน่า โกรฟ (ลากูน่า ภูเก็ต)
13 Srisawan run for good 2021 21 / 13 / 3 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
13 Ultra-Trail Phutubberk 2021 75 / 50 / 30 / 10 ลานหมู่บ้านทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
19 Cuesta X Trail 2021 # Zero Edition เทรล 55 / 28 / 14 / 5 อ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
19 Haadthip Fan Run หาดทิพย์ แฟนรัน 2021 4.5 วิ่งบนชายหาดสมิหลา จ.สงขลา
20 Hatyai Trail : หาดใหญ่เทรล 2020 30 / 18 / 6 โรงเรียนวัดศรีษะคีรี ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 อินจัน มินิมาราธอน 2020 11 / 5 / 2.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
27 NAVY SEAL RUN 2021 10 / 5 กองยุทธการทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org