จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
6 DOI Nhok Trail 2021 110 / 80 / 58 / 36 / 14 / 5 อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง
12 BigBlue Maesalong Trail 2021 110 / 60 / 35 / 20 ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย
14 Phahob trail 2021 100 / 50 / 35 / 16 / 6 ผาหอบ ลำปาง
14 CMU Marathon 2021 42.195 / 21.1 / 10.5 / 5.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
14 ARU RUN 2021 10.5 / 5.0 / 2.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21 Bangkok Marathon 2021 42.195/21.110/10.550/5 ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร
21 Samngao Hospital Minimarathon @bhumibol Dam #3 12 / 5 / 2.5 เขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
21 Laguna Phuket Triathlon 2021 ไตรกีฬา (1.8,50,12) ลากูนา ภูเก็ต
21 Western Forests Trail 2021 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
27 Khon Kaen International Ultra Run 2021 100 ไมล์ / 100 / 70 / 52 / 35 / 24 / 14 บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
28 Ultra Trail Doi Pha Sam Liam 2021 70 / 50 / 30 / 15 ดอยผาสามเหลี่ยม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org